ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL
AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE
AJUTOR DE URGENȚĂ
ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
CERERE AJUTOR ÎNCĂLZIRE SEZON RECE
CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNOR BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
FORMULAR-CERERE TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ
INFORMAȚII PRIVIND ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI  2018
LISTĂ ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA DE LA AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE
STIMULENTUL EDUCAȚIONAL
ADEVERINȚĂ ANGAJATOR
ANEXA NR. 1 – SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAȚII
CERERE ACORDARE ÎNDEMNIZAȚIE STIMULENT CREȘTEREA COPILULUI
CERERE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII
CERERE CĂTRE AJPIS PENTRU ACORDAREA SUMEI SUPLIMENTARE PE PERIOADA SUPRPUNERII
DECLARAȚII AMBII PĂRINȚI
INFORMAȚII PRIVIND ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI CREȘTERE COPIL
INFORMAȚII PRIVIND ACORDAREA ALOCAȚIEI DE STAT
INFORMAȚII PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE

1. Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat, modificată + H.G. nr.50/2011 -norme metodologice
2. Legea nr. 277/2010 – privind alocatia pentru sustinerea familiei +H.G. 38/2011 – norme metodologice
3. OUG nr. 70/2011 – privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece + Norme metodologice (HG 920/2011)
4. 248/2015 -privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, modificata +Norme metodologice (HG 15/2016)
5.Legea nr. 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
6. Legea nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap + Normele metodologice (HG 268/2007)
7.Legea 272/2004 -privind protectia si promovarea drepturilor copilului
8.Legea 61/1993 – privind alocatia de stat pentru copii, republicata
9.OUG nr.111/2010 – privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificata + Norme metodologice (HG 52/2011),Metodologia (Decizia 742/2012),Procedura (OAP 2396/2014)