Integrare Europeană

Agricultura Intrebari despre agricultura si dezvoltare rurala Agricultura Politica Agricola Comuna Agricultura Sectorul Agricol in Uniunea Europeana Industrie Politica Industriala Comuna Informare Beneficii si Costuri ale Aderarii Romaniei la UE Informare Intrebari...

Stare Civilă

Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei Acte necesare pentru rectificarea actelor de stare civilă Acte necesare pentru divorțul prin acordul soților Acte necesare pentru eliberarea anexei nr. 9 Acte necesare pentru inregistrarea decesului Acte necesare pentru...

Asistență Socială

ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE AJUTOR DE URGENȚĂ ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI CERERE AJUTOR ÎNCĂLZIRE SEZON RECE CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNOR BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FORMULAR-CERERE TICHETE SOCIALE...

Acte necesare si Formulare

Acte necesare Declarație pe propria răspundere IMPUNERE CONSTRUCŢIE NOUĂ IMPUNERI SAU RECTIFICĂRI DE DECLARAŢII PENTRU CLĂDIRI ŞI TERENURI IMPUNERI TERENURI AGRICOLE SAU SILVICE ÎNCETĂRI IMPUNERI FISCALE CLĂDIRI ŞI TERENURI MODIFICAREA VALORII DE INVENTAR A CLĂDIRII...

Legislație

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Legea nr. 1/2000 pentru...