Comunicat: Ședință Consiliul Local 31.01.2023

COMUNICAT

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă aduc la cunoștință

ORDINEA DE ZI

a sedinței ordinare a Consiliului Local Homoroade din data de 31.01.2023, ora 11°°, ședinţa va avea loc în incinta Școlii Gimnaziale Homorodu de Mijloc

 1. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
 2. Proiect de Hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 1/2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Homoroade, pe anul 2022.
 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Homoroade pe anul 2022.
 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Homoroade pe anul 2023.
 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022.
 6. Proiect de Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Homoroade pentru anul şcolar 2023-2024.
 7. Proiect de Hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Proiect de Hotărâre privind modul de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol al comunei Homoroade.
 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea , modificarea și stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase din partida nr. 2200145400200 UAT Homoroade.
 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pentru anul 2023 pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului.
 11. Proiect de Hotărâre privind modificarea și aprobarea Devizului general de lucrări de împăduriri și întreținerea culturilor tinere, aferent UAT Homoroade.

Cereri, diverse.

Secretar General UAT,

c.j. Stana Andreea Daniela

Previous Campanie de vaccinare a cainilor si pisicilor prelungita pana in 29 februarie 2023

Leave Your Comment

Coat_of_arms_of_Romania

Primăria Homoroade

Comuna Homoroade

Primăria Homoroade

Str. Homorodul de Mijloc, nr. 285, Localitate: Homoroade, Judeţ: Satu Mare, Cod poştal: 447163 Program: Luni – Joi: 8-16, Vineri: 8-14
0261-870-705

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.

Creat de ottoweb